Minnesota-Hoito

Päihderiippuvuus on monitahoinen sairaus, johon saa apua

Minnesota-Hoito on 12 askeleen mukainen alkoholistien, lääkeriippuvaisten, huumeriippuvaisten sekä sekakäyttäjien ja läheisriippuvaisten hoitokeskus Suomessa. Minnesota-Hoito ei ole koskaan avohoitoa, vaan hoito tapahtuu joko Lapualla tai Hämeenkoskella Lahden kupeessa. Läheiset pääsevät mukaan päihdehoitoon ilman lisäkustannuksia eikä läheisten määrää rajoiteta. Tarkoituksenamme on auttaa myös päihderiippuvaisen lähipiiriä.

Perushoitojakson kolmannella viikolla järjestämme aina läheisviikonlopun perjantaista maanantaihin. Lisäksi tarjoamme hoitojakson jälkeisen jatkohoidon ilman lisäkustannuksia. Jatkohoidon aikana on 48 istuntoa kerran viikossa 11 kuukauden ajan ja hoitoon voi osallistua yli kymmenellä paikkakunnalla. Läheisviikonloppuun osallistuneet läheiset voivat olla mukana jatkohoidossa. Tarjoamme myös ylimääräisen bonusviikon Lapualla tai Hämeenkoskella jo raittiille päihderiippuvaiselle perushoidon jälkeen potilaan itse valitsemana ajankohtana. Lisäviikon tai lisäpäivän voi käyttää juuri silloin, kun tuki on tarpeen. Olemme mukana hoidossa niin kauan kuin on tarvetta, sillä haluamme mahdollistaa täysin päihteettömän elämän myös tulevaisuudessa.Tutustu puolueettomiin tutkimustuloksiin eri hoitomuotojen välillä

E.A.P »

Keso »

Minnesota-Hoito »

Esite-minnesota2014 »

Minnesota-hoito 2017 »


Pieni hinta elämäsi parhaasta päätöksestä

Lapualla tai Hämeenkoskella järjestettävän terapiapainotteisen, vähintään 28 vuorokautta kestävän, täysihoidon kokonaiskustannukset ovat 6500€. Tiukassa tilanteessa päihdehoitoon voi hakea lainaa rahoitusyhtiöltä maksimissaan 6000€. Rahoitusyhtiön laina on korotonta silloin, kun se on mahdollista maksaa 12 kuukauden sisällä kokonaisuudessaan takaisin. Myös kunnat, kaupungit sekä yritykset ostavat mielellään päihdehoitoon liittyvän palvelun, jolloin hoidosta maksettava oma osuus pienenee huomattavasti. Kuntaosuus on 5590€ ja omavastuu osuus 910€. Rahoitus on selvitettävä ennen hoitoon tuloa. Jos maksajana on kunta, maksusitoumus pitää olla selvitettynä ennen hoidon aloittamista. Mikäli potilas keskeyttää aloitetun hoidon, laskutamme 232,15€ aina yhtä käytettyä hoitopäivää kohti. Minnesota-Hoidon hinta on pieni tulevaisuuden hyötyihin nähden.

Päihderiippuvuuden asiantuntijat hoitotyössä

Minnesota-Hoito on toiminut Suomessa Lapualla vuodesta 1993. Simo Seppelin toi hoitomuodon Suomeen Ruotsista vuoden 1992 lopussa ja perusti Minnesota-Hoidon. Ensimmäinen potilas hoitoon saatiin huhtikuussa 1993. Ensimmäisen vuoden aikana hoitoon hakeutui alle 20 potilasta, mutta jo vuoteen 2000 mennessä Minnesota-Hoidon oli läpikäynyt noin 300 henkilöä. Hoidon tulosten ollessa hyvät, tahti on vain kiihtynyt ja nyt hoidon läpikäyneitä on jo yli 3000 potilasta.

Minnesota-mallissa jo itse raitistunut päihderiippuvainen on paras apu päihderiippuvuuden kanssa taistelevalle kokemuksineen. Hoidossa ymmärretään, että päihderiippuvainen on sairas ja myös läheiset kuuluvat yhtä lailla autettaviin. Henkilökuntamme on omakohtaisesti kokenut päihderiippuvuuden ja he ovat näin ollen saaneet oman kokemuksensa kautta parhaat edellytykset Minnesota-Hoidon päihderiippuvaisten kohtaamiseen ja hoitotyöhön.

Suomessa Minnesota-hoitoa Lapualla ja Hämeenkoskella

Minnesota-Hoidon tilat Suomessa sijaitsevat Lapualla Etelä-Pohjanmaalla maaseudun rauhassa. Lapuan kaupunki on välittömässä läheisyydessä ja tarjoaa kaikki tarvittavat palvelut. Hämeenkosken päihdehoitokeskus on puolestaan Lahden kupeessa. Molemmat keskukset on rauhoitettu Minnesota-Hoidolle, jolloin paras mahdollinen hoitotulos on taattu.

Minnesota-hoidon perusperiaatteet ovat

  • Päihderiippuvuus on sairaus.
  • Päihderiippuvaiset itse ja pitkään yhdessä päihderiippuvaisen kanssa eläneet henkilöt omaavat syvimmän tiedon sairaudesta, ja näin ollen omaavat parhaat edellytykset Minnesota-Hoidon hoitotyöhön.
  • Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys.
  • Avoin, rehellinen, rakastava ja turvallinen ilmapiiri.


Minnesota-Hoito tarjoaa apua päihderiippuvuuteen

Alkoholi ja muut päihteet vaikuttavat kaikkiin ihmisen toimintoihin. Päihteitä käyttävä ihminen ei toimi normaalisti. Hänen arvomaailmansa ja taloutensa järkkyy, fyysinen, psyykkinen, hengellinen ja henkinen terveys sekä tunne-elämä ja sosiaalinen elämä kärsivät. Minnesota-Hoidossa perustana onkin kokonaisvaltainen ihmiskäsitys.

Päihderiippuvuus ei ole kenenkään syy. Alkoholi tuottaa joillekin iloa ja se on yhteiskunnassa yleisesti hyväksytty aine, siksi alkoholistitkin aloittavat päihteiden käytön odottaen positiivisia vaikutuksia heidän sosiaaliseen elämäänsä. Kun päihderiippuvuus puhkeaa sairaudeksi, sairastunut menettää kyvyn kontrolloida käyttöään täysin. Huolimatta käytön aiheuttamista kielteisistä seurauksista, kierre on jo päässyt syntymään ja riippuvainen jatkaa käyttöään. Päihderiippuvainen henkilö ei ole vastuussa sairastumisestaan, mutta hän on ehdottomasti vastuussa toipumisestaan! Minnesota-Hoito tarjoaa apua päihderiippuvuuteen kokonaisvaltaisella hoidolla, turvallisessa ympäristössä ja ammattitaitoisen henkilökunnan kera.

Jätä soittopyyntö

Offert

Fyll i och skicka så återkommer vi så snart vi kan!

Lähettämällä tämän viestin hyväksyt antamiesi henkilötietojen käsittelyn.