Hinnasto & Rahoitus

Minnesotahoidon hinta 

Hoidossamme otamme huomioon koko perheen ja läheiset päihderiippuvaisen lisäksi. Hoito alkaa 4 viikon (28 vrk) pituisella intensiivisellä hoitojaksolla ja sitä voidaan pidentää potilaan tarpeen mukaan.

Intensiivijakso vähintään 28 vrk (tarvittaessa 35 vrk)

 • Sisältää lääkärin vastaanoton sekä  tarvittaessa päihteiden alasajon (lääkärin ohjeistus)
 • Terapiaa n.  160 h
 • Täysihoito: sisältää ruoat ja majoituksen

Läheishoitojakso/ perhepäivät 3 vrk

 • Terapiaa n. 30 h
 • Oikeus jatkohoitoon
 • Läheisille majoitus ja lounaat omakustanteisesti

Jatkohoito kotoa käsin 48 viikkoa / 11kk

 • Ryhmäterapia (vertaisten kanssa jatkohoitoryhmässä)  n. 2 h / vko
 • Jatkohoitoon ovat oikeutettuja myös läheiset (edellyttää läheishoitojaksolle osallistumista, kts. yllä)
 • Käyntikertoja vähintään 48 kpl

Intervallijakso tarvittaessa

 • Lisäpäiville / lisäviikolle voi tulla milloin tahansa – emme rajoita käyntejäsi
 • Voit saapua lisäpäiville milloin tahansa (mikäli olet pysynyt päihteettömänä)

Maksat vain perushoitojakson 6900€ (sis. ALV:n) ja muut kuten läheis, jatko ja lisäpäivät tarjoamme tukeaksemme sinun ja läheistesi hyvinvointia.

Mikäli hoitojakso keskeytyy: laitosvuorokauden hinta a`246,43 € (sis. ALV:n).Mikäli haluat tukea läheistäsi ja osallistua hänen hoito kustannuksiin
klikkaa Tästä, pääset allekirjoittamaan maksusitoumuksen

Oikeus kunnan maksusitoumukseen

Myös kunnat, kaupungit tai yritykset voivat ostaa palvelun, tällöin hoidosta maksettava oma osuus pienenee huomattavasti. Rahoitus (ts. maksaja / maksava taho) on kuitenkin selvitettävä ennen hoitoon tuloa. Jos maksajana on kunta, maksusitoumus pitää olla selvitettynä ennen hoidon aloittamista – voimme olla kuitenkin prosessissa apunasi – ole rohkeasti yhteydessä! Mikäli potilas keskeyttää hoidon, laskutamme  hoitopäivistä a`246,43 € (sis. ALV:n).

Maksusitoumusasiaa selvittäessäsi voit olla yhteydessä oman kuntasi sosiaalitoimeen (aikuissosiaalityö) ja kertoa asiasi liittyvän siihen, että haluat itsellesi maksusitoumuksen minnesotahoitoon (Minnesota-Hoito Oy, Lapua). Sinun ei tarvitse tietää henkilöä, jota tavoittelet kotikunnastasi, kunnan / kaupungin vaihde osaa yhdistää sinut oikealle henkilölle.

Päihdehuoltolain (41/1986)  nojalla kunnalla on velvollisuus järjestää päihdehuollon palveluja: “päihdehuollon palveluja tulee antaa henkilölle, jolla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia, sekä hänen perheelleen ja muille läheisilleen. Palveluja on annettava henkilön, hänen perheensä ja muiden läheistensä avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella” (päihdehuoltolaki, 7 §). Sinulla on siis päihdehuoltolain nojalla subjektiivinen oikeus päihdehoitoon, saat myös esittää toiveesi hoitopaikasta; mikäli viranomainen kuitenkin antaa sinulle hylkäävän päätöksen (suullisesti) mahdollisuudestasi päästä hoitolaitokseemme, on sinulla oikeus saada päätös sosiaalihuoltolain (SHL, 1301/2014) 45 § 1 momentin nojalla kirjallisesti ja viipymättä: “Asiakkaalla on oikeus saada kirjallinen päätös sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Kiireellisiä toimenpiteitä koskeva asia on käsiteltävä ja päätös tehtävä käytettävissä olevien tietojen perusteella viipymättä siten, ettei asiakkaan oikeus välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu”

Lisäksi: sosiaalihuoltolain (SHL, 1301/2014) 4 § 3 momentin nojalla sinulla on oikeus saada: tarpeisiin nähden oikea-aikaisen, oikeanlaisen ja riittävän tuki“. Tämän lisäksi olet sosiaalihuoltolain määrittelemä erityisen tuen tarpeessa oleva henkilö, määritelmä: “erityistä tukea tarvitsevalla henkilöllä ja asiakkaalla henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden, päihteiden ongelmakäytön, usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai muun vastaavan syyn vuoksi” (SHL, 3 § 3 mom).

Läheis ja päihdehoitoon saatavilla myös rahoitus

Jopa 6000€ ja peräti 48kk maksuaikaa.

Klikkaa tästä hakemukseen

Voit  kuitenkin aina olla yhteydessä lisätietoja varten henkilökuntaamme puhelimitse maksuttomaan numeroomme 0800 04500 tai sähköpostitse info@minnesota-hoito.fi!

Jätä soittopyyntö

Offert

Fyll i och skicka så återkommer vi så snart vi kan!

Lähettämällä tämän viestin hyväksyt antamiesi henkilötietojen käsittelyn.