Hinnasto & Rahoitus

Minnesota-Hoidon hinta, maksuvaihtoehdot ja rahoitus.

Minnesota-Hoidossa otamme huomioon koko perheen ja läheiset päihderiippuvaisen lisäksi. Hoito alkaa 4 viikon pituisella intensiivisellä hoitojaksolla ja sitä voidaan pidentää potilaan tarpeen mukaan.

Intensiivijakso vähintään 28 vrk, tarvittaessa 35vrk

 • Alkaa 5 vrk:n alasajojaksolla, lääkärin ohjeistuksen mukaan.
 • Sisältää lääkärin vastaanoton sekä päihteiden alasajon.
 • Terapiaa n:160h + vertaistukea
 • Täysihoidolla, sisältäen ruuat ja majoituksen.

Läheishoitojakso/Perhepäivät 4 vrk

 • Terapiaa n: 30 tuntia.
 • Oikeus jatkohoitoon.
 • Läheiset maksavat itse: majoituksen valitsemassaan paikassa sekä kaksi lounasta.

Jatkohoito kotoa käsin 48 viikkoa/11kk

 • Ryhmä/vertaisterapiaa n:2tuntia kerran viikossa
 • Jatkohoito on oikeutettu myös läheishoitojakson käyneille läheisille.
 • Potilas käy vähintään 48 kertaa. 

Intervallijakso tarvittaessa

 • Lisäpäiville/viikolle voi tulla koska vain eikä käyntejä rajoiteta.
 • Aina voi tulla, ennen ensimmäistä ryyppyä tai muuta päihdettä.

Kaikki tämä 7790,00€ sisältäen alv:n

Laitosvuorokauden hinta on 278,54€ sisältäen ALV:n  mikäli intensiivihoitojakso keskeytyy.Hae kunnan tai kaupungin maksusitoumus

Myös kunnat, kaupungit sekä yritykset ostavat mielellään palvelun, jolloin hoidosta maksettava oma osuus pienenee huomattavasti, kuntaosuus on huomattava osa ja omavastuu osuus jää itselle. Rahoitus on selvitettävä ennen hoitoon tuloa. Jos maksajana on kunta, maksusitoumus pitää olla selvitettynä ennen hoidon aloittamista. Mikäli potilas keskeyttää hoidon, laskutamme 278,54€ sisältäen ALV:n /hoitopäivä.

Ota yhteyttä kotikuntasi sosiaali/perusturvakeskukseen ja pyydä maksusitoumusta Minnesota-hoitoa varten.

Päihdehuoltolain 7 §:n mukaan asiakasta tulee auttaa avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella. Tällöin katsotaan, että aikaisemmat toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä, koska päihteiden liikakäyttö on jatkunut edelleen.

Sosiaalihuoltolain 4§ mukaan asiaa ratkaistaessa on huomioitava asiakkaan etu; miten tehty ratkaisu turvaa parhaiten asiakkaan ja hänen läheistensä hyvinvoinnin. Asiakkaalle on annettava hänen tarpeisiinsa nähden oikea-aikainen, oikeanlainen ja riittävä tuki.

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on kiinnitettävä huomiota erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden edun toteutumiseen. Sosiaalihuoltolain 3§ mukaan päihdeongelmainen on erityisen tuen tarpeessa oleva henkilö, minkä vuoksi palveluja annettaessa on kiinnitettävä huomiota asiakkaan toivomuksiin ja tarpeisiin. Hoidon tarvetta vastaava maksusitoumus tulisi myötää Minnesota-Hoitoon.
Sosiaalihuoltolain 45§ mukaan kiireellisiä toimenpiteitä koskeva asia on käsiteltävä ja päätös tehtävä käytettävissä olevien tietojen perusteella viipymättä siten, ettei asiakkaan huolenpito ja toimeentulo vaarannu. Pyydä asian käsittelyä kiireellisenä ja päätös kirjallisena. Ota huomioon, että eri kunnissa on erilaiset säännöt. Tarkista oman kuntasi sosiaalitoimesta oikeutesi maksusitoumukseen.

Voit aina olla yhteydessä lisätietoja varten myös henkilökuntaamme puhelimitse 0800 04500 tai sähköpostitse info@minnesota-hoito.fi.

Jätä soittopyyntö

Offert

Fyll i och skicka så återkommer vi så snart vi kan!

Lähettämällä tämän viestin hyväksyt antamiesi henkilötietojen käsittelyn.