Juominen ei johdu masennuksesta vaan masennus on seurausta alkoholistisesta juomisesta

Depressio, masennus.

Tavallinen tila alkoholistilla koko sairauden ajan. Hoitamattoman alkoholismin myöhemmissä vaiheissa melkein kaikki potilaat kokevat masennusta, ja silloin itsemurha on tavallisin kuolinsyy. Oire on seurausta alkoholin vaikutuksesta keskushermostoon, kun kyvyttömyys kokea tunteita toistuu jatkuvasti. On kuin päihteen vaikutus mielihyväkeskukseen sammuttaisi kyvyn tuntea iloa.

Tämä ”kemiallisen depression” oirekuva muistuttaa psyykkistä sairautta. Alkoholin aiheuttama depressio on kuitenkin harvoin hoidettavissa antidepressiivisillä lääkkeillä. Tavallista on, että se häviää itsestään ilman erityistä hoitoa muutamassa viikossa, kun potilas raitistuu.

Lähde: Söderling, Lars. 1993. Alkoholismin Aakkoset.  s.131

 

Alkoholisti tarvitsee päihdettä. Hänen ongelmansa on tämä: hän ei voi elää ilman alkoholia, mutta kun hän juo, se vie hänestä voiton.

Sairauden alussa alkoholisti huomaa vain sen, ettei hän ole niin kuin muut, vaan tarvitsee enemmän alkoholia humaltuakseen.

Vähitellen asiasta tulee hänelle huolestuttava ja kiusallinen esim. juhlien yhteydessä. Tarjoillaanko siellä tarpeeksi paljon? Saako hän juoda vai pitäisikö hänen keplotella oma pullo piiloon mukaan otettavaksi tarpeen vaatiessa?

Kun alkoholisti enemmän tai vähemmän tietoisesti huomaa, ettei hän hallitse tilannetta, ettei hän voi lopettaa, hänen täytyy alkaa puolustamaan tapojaan ja tarpeitaan.

Kun muut mainitsevat ja huomauttavat liiallisesta päihteen käytöstä, alkaa alkoholisti piilotella aineitaan.

Hän löytää tekosyitä juomisellaan. Hän keksii verukkeita ja selityksiä. Vähitellen puhtaita valheita, jopa itselleen.

Alkoholisti ei halua puhua päihteistä, vaan yrittää välttää joutumisen sellaisiin keskusteluihin. Toinen tapa on johtaa keskustelua laskemalla leikkiä viinasta; laulamalla juomalauluja ja kertomalla ryyppytarinoita. Silloinhan ei ole kyse hänestä.

Hän yrittää myös hallita alkoholia keksimällä sääntöjä ja rituaaleja juomiseensa.  Hän pitää juomisensa kurissa nenänvalkaisuviikoillaan ja – päivillään.

Alkoholistilla täytyy olla päihdettä varastossa tai ainakin saatavilla. Varastoja täytyy täyttää ja suojella.

Päihteiden hankkimiseen ja sen kätkemiseen kuluu valtavasti energiaa.

Hänen täytyy ostaa alkoholi eri paikoista, ettei herättäisi huomiota.

Lopuksi alkoholi hallitsee kokonaan alkoholistin olemassaoloa. Hänen täytyy sovittaa  muun perheen olemassaolo huomaamattomasti siihen.

Seurusteluun ja vapaa-ajan toimintaan hänellä ei jää aikaa. Hän eristäytyy muista.

Alkoholistilla päihteen tarve tulee voimakkaammaksi kuin kaikki muut tunteet ja halut.

Kivunsietokyky vaikeuksien suhteen: taloudellinen ahdinko, fyysiset sairaudet, jopa kuoleman pelko eivät saa alkoholistia lopettamaan päihteidenkäyttöään.

Päihde on alkoholistille tärkeämpi kuin itse elämä.

Päihderiippuvaiselle ominaista  on  kontrollikyvyn menetys päihteiden käytön suhteen.  Päihteiden käyttö on alkoholistista silloin kun se häiritsee omaa ja toisten elämää. Alkoholismi ei ole seurausta elämän vastoinkäymisistä eikä se ole kenenkään syy. Alkoholistiksi ei voi tulla päihteitä käyttämällä. Kukaan ei ala juoda päämääränään tulla alkoholistiksi.

Hallitsetko päihteiden käyttösi?

Kysy lisää!

miten parantua alkoholismista

Tabutaivas (Ritva Lindberg)