Päihderiippuvuus on parantumaton, mutta hoidettavissa oleva sairaus.

Riippuvuus-sairaus pysyy piilevänä ihmisessä myös raitistumisen jälkeen, hän ei voi koskaan palata normaaliin sosiaaliseen alkoholinkäyttöön. Alkoholismi on hoidettavissa niin, että alkoholisti voi raittiina elää tervettä, normaalia ja menestyksekästä elämää ilman alkoholin tarvetta. Edellytyksenä kuitenkin on, että hän pysyy erossa kaikista päihdyttävistä aineista. Alkoholismi -sanan sijasta voitaisiinkin käyttää sanaa päihderiippuvuus tai kemiallinen riippuvuus, koska kaikilla päihdyttävillä aineilla on alkoholistiin samanlainen vaikutus ja mikä tahansa päihde synnyttää ennen pitkää peruspäihteen tarpeen.

Elämme huumekulttuurissa jossa ”pelkkä alkoholisti” alkaa olla harvinaisuus. Alkoholismin hoito seurauksena jostakin psyykkisestä sairaudesta johtaa usein lääkkeiden ja alkoholin sekakäyttöön sellaisillakin potilailla, jotka eivät ole itse etsiytyneet muiden päihteiden pariin.

Korvaushoito on toimimaton ratkaisu päihderiippuvaiselle, koska se on päihteen vaihtamista toiseen. On hedelmätöntä korvata alkoholi keskushermostoon vaikuttavalla lääkityksellä. Kaikki päihdyttävät aineet vaikuttavat päihderiippuvaisen ihmisen tunne-elämään samoin.

Päihderiippuvuuteen sairautena kuuluu oleellisena osana kieltäminen

Kieltäminen on puolustuskeino, jolla päihderiippuvainen suojelee päihteidenkäyttöään, joka on muodostunut hänelle asiaksi, joka menee kaiken muun ohi. Sitä tapahtuu sekä tietoisella, että tiedostamattomalla tasolla.

Alkoholisti ei kykene tunnistamaan oireitaan eikä liittämään tietoisella tasolla päihteidenkäyttöön tapahtumia, jotka näennäisesti eivät liity mitenkään juomiseen. Kieltäminen on puolustusmekanismi, joka estää päihderiippuvaista näkemästä kokonaisuutta ja saa hänet valehteleman ennen kaikkea itselleen ja sitä kautta kaikille muillekin.

Alkoholisti siis elää valheessa ja menettää kosketuksen todellisiin tunteisiinsa ja turvaamaan päihteiden synnyttämiin kemiallisiin, epäaitoihin tunteisiin. Alkoholisti ei halua nähdä, miten juominen tuhoaa häntä ja hänen ympäristöään. Hän ei halua nähdä, että hänen ongelmansa, sairautensa ja kypsymätön tunne-elämänsä ovat päihteiden aiheuttamia.

Hallitsetko päihteiden käyttösi?

Kysy lisää!

Jos kaikki Suomen järvet (Ritva Lindberg)